Ojačala Unija igrača

Evropska komisija je prihvatila projekat čiji je cilj da se ojača organizacija evropskih igrača. Već postojeća Unija igrača će ući u partnerstvo sa UNI Evropa (unija radnika) i Evropskom elitnom sportskom asocijacijom u projektu koji će trajati 18 meseci sa početkom od januara 2018. godine. Sredstva će omogućiti predstavnicima Unije da organizuju i posećuju sastanke širom Evrope sa igračima, predstavnicima i vlasnicima klubova.

Naravno, ideja dolazi u kritičnom trenutku za evropsku košarku zbog sukoba između Evrolige i FIBA. Konflikt je doveo igrače u veoma tešku situaciju da moraju da biraju između nastupa za reprezentaciju i ispunjavanja ugovornih obaveza prema klubovima.

“NBA igrači ne spadaju u kvalifikacije s obzirom da svi oni igraju pod kolektivnim ugovorom sa NBA koji jasno određuje njihove dužnosti prema klubovima i predstavlja izuzetak od FIBA propisa”, piše na kraju saopštenja Unije igrača.

KATEGORIJE